Kullanım şartları

Kuika'nın ürünlerini ve (çevrimiçi) hizmetlerini (toplu olarak "Hizmet") kullanarak, yukarıda belirtildiği gibi imzalanmış bir sözleşme mevcut olmadığı sürece, bu Kullanım Koşullarına bağlı kalacağınızı belirtir ve kabul edersiniz. Sizin ve/veya üçüncü şahısların satın alma koşulları veya diğer koşulları veya bu Kullanım Koşullarına yapılan eklemeler veya bunlardan sapmalar, yalnızca Taraflar arasında açıkça yazılı olarak kabul edildiğinde geçerli olacaktır. Bu Kullanım Koşulları, Kuika'nın tüm Hizmetleri ve bunlara dahil olan tüm Hizmetler için geçerlidir. Bu Kullanım Koşullarını bir şirket veya başka bir tüzel kişilik adına giriyorsanız, söz konusu varlığı bu Kullanım Koşullarına tabi kılma yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Kullanım veya diğer hüküm ve koşullar, bu durumda "Siz" veya "Sizin" terimleri bu tür bir varlığa atıfta bulunacaktır.

1. Lisans
Kuika işbu vesileyle Size, bu Kullanım Koşullarına tabi olarak, yalnızca kendi dahili ticari amaçlarınız için, Hizmeti kullanmanız için münhasır olmayan, devredilemez bir hak vermektedir. Size açıkça verilmeyen tüm haklar Kuika ve Ortakları tarafından saklı tutulmaktadır. Hizmeti kullanılabilirliğini, performansını veya işlevselliğini izlemek amacıyla veya başka herhangi bir kıyaslama veya rekabet amacıyla kullanamazsınız veya bu tür bir kıyaslamanın sonuçlarını herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edemezsiniz.

1. Hizmeti herhangi bir şekilde lisanslamak, alt lisans vermek, satmak, yeniden satmak, devretmek, devretmek, dağıtmak veya başka bir şekilde ticari olarak kullanmak;
2. Hizmete dayalı olarak değişiklik yapın veya türev çalışmalar yapın;
3. Hizmetteki tüm mülkiyet hakları işaretlerini veya bildirimlerini kaldırın veya değiştirin;
4. Hizmette tersine mühendislik;
5. Yürürlükteki yasaları ihlal ederek spam veya başka bir şekilde yinelenen veya istenmeyen mesajlar gönderin;
6. Çocuklar için zararlı veya üçüncü şahısların mahremiyet haklarını ihlal eden materyaller dahil olmak üzere, ihlal edici, müstehcen, tehdit edici, iftira niteliğinde veya başka bir şekilde yasa dışı veya haksız materyal göndermek veya depolamak;
7. Yazılım virüsleri, solucanlar, Truva atları veya diğer zararlı bilgisayar kodları, dosyalar, komut dosyaları, aracılar veya programlar içeren materyalleri göndermek veya depolamak;
8. Hizmetin veya burada yer alan verilerin bütünlüğüne veya performansına müdahale etmek veya bunları bozmak;
9. Hizmete veya ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak. Hizmeti, kullanıcı sayısı, uygulama sayısı, disk depolama, RAM, entegrasyon sayısı ve türü, coğrafya ve trafik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü teknik ve kullanım sınırlamasına uygun olarak kullanmaya izin veriyorsunuz. Sözleşmenin süresi boyunca ve feshedilmesini izleyen üç yıllık bir süre boyunca Kuika, 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunduktan sonra, Sözleşmeye, bu Kullanım Koşullarına ve diğer hüküm ve koşullara uygunluğu doğrulamak için kayıtlarınızı inceleyebilir ve denetleyebilir. Denetimde işbirliği yapmayı, bize makul yardım ve bilgilere erişim sağlamayı kabul ediyorsunuz. Yetkili makamların veya Kuika'nın ihracat kontrol kontrolleri gerçekleştirmesini sağlamak için gerekirse, Kuika'nın talebi üzerine Siz, Kuika'ya söz konusu amaca ilişkin tüm bilgileri derhal sağlamanız gerekir. Müşteri, Kuika tarafından sağlanan malların, işlerin ve hizmetlerin belirli varış yeri ve belirli amaçlanan kullanımı ile mevcut tüm ihracat kontrol kısıtlamaları.

2. Sorumluluklarınız
Hesaplarınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden siz sorumlusunuz. İhracat kontrolü, veri gizliliği, uluslararası iletişim ve teknik veya kişisel verilerin iletimi ile ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmeti kullanımınızla bağlantılı tüm geçerli yasalara, anlaşmalara ve düzenlemelere uyacaksınız.

3. Fikri Mülkiyet Haklarınız
Kuika ile Sizin aranızda, tüm ilgili fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm Müşteri Verileri ve Müşteri Teslimatlarına ilişkin tüm haklara, mülkiyete ve menfaate sahipsiniz ve Kuika işbu vesileyle Kuika'nın edinebileceği her türlü hakkı, mülkiyeti veya menfaati Size devreder ve devreder Sizden ödemenin tamamını aldıktan sonra herhangi bir Müşteri Teslimatında. Bu Kullanım Koşullarına tabi olarak ve Hizmeti kullanma hakkına sahip olduğunuz süre boyunca, Kuika işbu belge ile Size Müşterinin Teslim Edilecek Öğelerine dahil edilen herhangi bir İçeriği kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez ve feshedilebilir bir lisans vermektedir. Hizmeti yetkili kullanımınızla bağlantılı olarak.

4. Kuika'nın Fikri Mülkiyet Hakları
Kuika'nın tüm Hizmetlerine (tüm algoritmaları, kullanıcı arayüzleri, bilgi birikimi, teknikleri, tasarımları dahil) ilişkin tüm ilgili fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm hak, unvan ve çıkarların sahibi yalnızca Kuika ve uygun olduğu durumlarda Ortakları olacaktır. ve diğer somut veya maddi olmayan teknik malzeme veya bilgi) ve herhangi bir Geri Bildirim. Kuika adı, Kuika logosu ve Hizmetle ilişkili ürün adları, Kuika veya üçüncü şahısların ticari markalarıdır ve bunları kullanmak için herhangi bir hak veya lisans verilmez. Kuika, Kuika web sitesi de dahil olmak üzere Kuika pazarlama çabalarında logolarınızı kullanabilir ve adınıza ve burada sağlanan Hizmetlerin doğasına atıfta bulunabilir.

5. İhracat Kontrolü
Kuika'nın bu Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülükleri, Sizin tüm geçerli ihracat ve yeniden ihracat kontrolleri, ambargolar ve ekonomik ve ticari yaptırımlar yasa ve yönetmeliklerine uymanıza ve bunlara uymayı kabul etmenize bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği (“İhracat Yasaları”) , aynı zamanda yerel ticaretin sınırlamaları ve bu ambargoların aşılmasına ilişkin yasakları da göz önünde bulundurarak.

İçeriğinizin kontrol edilmediğini ve işbu Sözleşme kapsamında kullanıma sunulan herhangi bir Hizmetin ve bunların herhangi bir türevinin
1. Yaptırım Uygulanan Bir Kişi tarafından kullanılan veya erişilen,
2. Herhangi bir Yaptırım Uygulanan Kişiye doğrudan veya dolaylı olarak veya İhracat Yasalarına aykırı bir şekilde ihraç edilmemeli, yeniden ihraç edilmemeli ('varsayılan ihracat' dahil), sevk edilmeli, dağıtılmamalı, teslim edilmemeli, satılmamalı, yeniden satılmamalı, tedarik edilmemeli veya başka bir şekilde devredilmemelidir: ,
3. İhracat Yasaları tarafından yasaklanan herhangi bir amaçla veya Kuika tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmedikçe, sivil olmayan amaçlarla (ör. silahlanma, nükleer teknoloji, silahlar, savunma ve askeri alanlardaki diğer kullanımlar) kullanılmamalıdır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, aşağıdakileri beyan ve taahhüt etmektesiniz:
4. Yaptırım Uygulanan Kişi değildir ve Kuika tarafından sağlanan herhangi bir teklifi veya Kuika tarafından gerçekleştirilen iş ve hizmetleri (her türlü teknik destek dahil) indirmeyecek veya başka bir şekilde erişmeyecek veya üçüncü bir tarafın indirmesine veya bunlara erişmesine olanak sağlamayacak. Yaptırım Uygulanan Ülke.

Yılda en az bir kez, bir hesaba erişimi olan Kullanıcılar listenizi gözden geçirip güncelleyecek ve bu tür Kullanıcıların Yaptırım Uygulanan Kişi olmadığını ve tüm bu Kullanıcıların İhracat Yasalarına uygun olarak Hizmete erişmeye devam edebileceğini onaylayacaksınız. Kuika, gerekli İhracat Yasaları kontrollerini gerçekleştirebilir ve talep üzerine, Kuika'ya gerekli bilgileri derhal sağlayacaksınız.

Bu Bölümün herhangi bir hükmüne uymamanız veya Hizmetle bağlantılı olarak herhangi bir İhracat Yasasını ihlal etmeniz durumunda Kuika, bu Kullanım Koşullarına uygun olarak ve ABD yasalarının veya yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde işlem yapma hakkına sahip olacaktır.

6. Gizlilik ve Guvenlik
Kuika'nın gizlilik ve güvenlik politikaları https://tr.kuika.com/dusuk-kodlu-platform/yasal-bilgilendirme/gizlilik adresinde görüntülenebilir. Kuika, gizlilik ve güvenlik politikalarını zaman zaman kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Kuika'ya E-posta adresinizi vererek, yasaların gerektirdiği bildirimler, Hizmetin özelliklerinde yapılan değişiklikler ve özel teklifler dahil olmak üzere Size Hizmetle ilgili bildirimler göndermek için e-posta adresini kullanmamıza izin vermiş olursunuz.
Kuika'nın uygulama, geliştirme ve operasyon ekipleri, Sizin talebiniz üzerine Hizmetin sağlanması, hizmet veya teknik sorunlara yanıt verilmesi veya Profesyonel Hizmetlerin sağlanması amacıyla hesap bilgilerinize ve Müşteri Verilerine erişme ve bunları kullanma hakkına sahip olacaktır. Kuika, atanan hesap, erişim ve tanımlama kodlarını değiştirme hakkına sahiptir.

7. Ücretsiz Versiyon
Kuika, Hizmetin bir kısmını veya belirli sürümlerini ücretsiz olarak sunabilir. Ücretsiz kullanım koşullarının belirlenmesi tamamen Kuika'nın takdirine bağlıdır ve Kuika, bu ücretsiz kullanım koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını kabul eder.

8. Beyanlar ve Garantiler
Kuika, Hizmetler, Müşteri Verileri ve kişisel bilgilerle ilgili kullanılabilirliği, gizliliği ve bütünlüğü güvence altına almak için ticari olarak makul teknik ve organizasyonel önlemleri uygulayacaktır. Ancak, Taraflar arasında yazılı olarak açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, Hizmetler "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" esasına göre, herhangi bir garanti verilmeksizin sağlanır ve Hizmetlere Sizin tarafınızdan, riski Size ait olmak üzere ve herhangi bir hak olmaksızın erişilir veya kullanılır. destek, bakım, güncellemeler veya diğer hizmetler için.

Ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesine ilişkin zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık, zımni yasal veya başka türlü tüm koşullar, beyanlar ve garantiler, işbu vesileyle, tarafından izin verilen azami ölçüde reddedilir. Kuika ve Ortakları tarafından geçerli yasa. Hizmet, internet ve elektronik iletişim kullanımının doğasında bulunan sınırlamalara, gecikmelere ve diğer sorunlara tabi olabilir. Kuika, bu tür sorunlardan kaynaklanan gecikmelerden, teslimat hatalarından veya diğer hasarlardan sorumlu değildir.

Kuika, herhangi bir Müşteri Verisinden sorumlu olmayacaktır. Kuika değil, tüm Müşteri Verilerinin doğruluğu, kalitesi, bütünlüğü, yasallığı, güvenilirliği, uygunluğu ve fikri mülkiyet mülkiyeti veya kullanım hakkından tek sorumlu siz olacaksınız ve Kuika, silinmesinden, düzeltilmesinden sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. imha, hasar, kayıp veya herhangi bir Müşteri Verisinin saklanamaması. Kuika, Müşteri Verilerinin saklanmasına ilişkin genel uygulamalarını ve limitlerini oluşturma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Kendinizi yanlış bir şekilde tanımlamadığınızı veya Hizmete erişim elde etmek için herhangi bir yanlış bilgi vermediğinizi beyan ve garanti edersiniz.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması
HİÇBİR DURUMDA KUIKA'NIN HİZMETTEN VE/VEYA BU KULLANIM ŞARTLARINDAN VE/VEYA HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VEYA HİZMETLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR TALEP YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR DURUMDA HİZMETİ KULLANMAK İÇİN BİR (1) AY ÖNCEKİ HİZMETİ KULLANMAK İÇİN Kuika'ya ÖDEDİĞİNİZ TOPLAM MİKTARI AŞMAZ TALEP TARİHİNE KADAR.

KUIKA VE/VEYA ORTAKLARI HİÇBİR DURUMDA KİMSİYE KARŞI DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, ÖZEL, ÖRNEK, ARIZİ, DOLAYLI VEYA DİĞER ZARARLARDAN VEYA NEDENLERLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR TÜRDE VEYA TÜRDE  MALİYETTEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

10. Tazminat
Kuika'yı, Ortaklarını ve bu tür tarafların ana kuruluşlarını, yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, görevlilerini, müdürlerini, çalışanlarını, avukatlarını ve temsilcilerini her türlü talep, kovuşturma, dava, para cezası, masraf, zarara karşı savunacak, tazmin edecek ve masun tutacaksınız. (i) ihracat kontrol düzenlemelerine herhangi bir uyumsuzluktan (ii) herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal ettiğinize dair (iddia edilen) bir iddiadan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan kayıplar, yükümlülükler ve giderler (avukat ücretleri ve masrafları dahil) herhangi bir mahremiyet hakkı, tanıtım hakkı veya fikri mülkiyet hakkı; (iii) Siz veya Kullanıcılarınız tarafından Sözleşmenin veya bu Kullanım Koşullarının veya herhangi bir yasanın, kuralın, düzenlemenin veya anlaşmanın ihlalinden kaynaklanan bir iddia; (iv) Kuika tarafından sağlanan donanım, yazılım, web siteleri, veritabanları veya diğer materyallerden oluşan bir üçüncü tarafa Sizin tarafınızdan teslim edilen bir Hizmetteki eksiklikten kaynaklanan ürün sorumluluğuna ilişkin üçüncü taraf iddiaları.

11. Bildirim
Kuika, Hizmet üzerinde genel bir bildirim, Kuika'nın hesap bilgilerinde kayıtlı e-posta adresinize elektronik posta yoluyla veya Kuika'nın hesap bilgilerinde kayıtlı adresinize birinci sınıf posta veya ön ödemeli posta yoluyla gönderilen yazılı iletişim yoluyla bildirimde bulunabilir.

Kuika'yı herhangi bir zamanda aşağıdakilerden herhangi biri aracılığıyla:
315 Montgomery Street 9th Floor San Francisco, CA 94104
Telefon: 1-650-690-2844
E-posta: kuika@kuika.com

12. Atama; Kontrolde Değişiklik
Kuika'nın önceden yazılı onayı olmaksızın, Sözleşmeler veya (bundan kaynaklanan haklar) bu Kullanım Koşulları sizin tarafınızdan devredilemez veya atanamaz. Bu Kullanım Koşulları ve/veya Sözleşmelerden doğan yükümlülükler, Kuika tarafından Size bildirimde bulunulmaksızın ve Sizin onayınız olmaksızın devredilebilir.

13. Mücbir Sebep
Kuika, mücbir sebepler tarafından engellenirse herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmekle yükümlü olmayacaktır. Henüz dahil edilmediği sürece, mücbir sebep ayrıca grev, şirket oturma eylemi, abluka, ambargo, hükümet tedbirleri, savaş, ihtilal ve/veya benzeri durumlar, elektrik kesintileri, elektronik haberleşme hatlarındaki arızalar, kablo kopmaları, yangınları ifade eder. , patlamalar, su hasarı, yıldırım hasarı, doğal afetler, sel ve/veya deprem, personel eksikliği ve/veya hastalığı ve Kuika tedarikçileri tarafından yerine getirilmemesi veya Kuika tedarikçileri adına mücbir sebepler.

14. Sonlandırma
Kuika'nın karşılıksız Hizmetlerin sağlanmasını herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle ve önceden haber vermeksizin sonlandırabileceğini kabul edersiniz. Kuika'nın Hizmetin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya feshedilmesi nedeniyle Size ve/veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

15. Koşullarda Değişiklik
Kuika, bu Kullanım Koşullarını ve Hizmetle ilgili politikalarını herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın, bu Kullanım Koşullarının güncellenmiş bir sürümünün Hizmette yayınlanmasından itibaren geçerli olacak şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Koşullarını düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

16. Nihai Hükümler
Sözleşmeler ve bu Kullanım Koşulları Amerikan yasalarına tabi olacaktır. Taraflar arasında Sözleşmelerden veya bu Kullanım Koşullarından kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir ihtilaf, münhasıran Delaware, ABD'de yargı yetkisine sahip bir mahkemeye götürülecektir. Bu Kullanım Koşulları, diğer tüm yasal bildirimler ve Sözleşmelerle birlikte, Hizmetlerin teslimine ilişkin olarak Siz ve Kuika arasındaki Sözleşmenin tamamını oluşturacaktır.

17. Tanımlar

"Anlaşma", "Sözleşme":
Kuika'nın Hizmetleri veya burada tanımlanan diğer ürünleri veya hizmetleri teslim edeceği bir form veya belge veya başka bir şekilde üzerinde anlaşmaya varılan düzenlemeler.

"İçerik": işitsel ve görsel bilgiler, belgeler, yazılımlar, ürünler, hizmetler, tescilli araçlar, kaynak kod örnekleri, genel şablonlar ve yeniden kullanılabilir bileşenler, App Store içeriği, kitaplıklar, bilgi birikimi, teknikler ve uzmanlık, (i) içerilen veya Hizmeti kullanımınız sırasında kullanımınıza sunulan veya (ii) Müşteriye Teslim Edilebilir Ürünlerin geliştirilmesi veya teslimi sırasında Kuika tarafından kullanılan veya geliştirilen.

"Müşteri Verileri": gönderiler, yorumlar, belgeler, proje bilgileri, modeller, uygulamalar, şablonlar, kod, widget'lar, temalar, uygulama verileri, kullanıcı bilgileri ve hesap bilgileri dahil olmak üzere sağlanan, gönderilen, oluşturulan herhangi bir veri, bilgi veya materyal, Hizmetler (veya bunların bölümleri) ve geri bildirim hariç, Hizmetin kullanımı veya Hizmete erişim sırasında Sizin tarafınızdan Hizmete kaydedilmiş, eklenmiş, yüklenmiş veya kullanıma sunulmuştur.

"Kuika", "Bize", "Bizim", "Biz": "Kuika"nın (Amerika Birleşik Devletleri yasalarına tabi bir şirket) herhangi bir faaliyeti, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere veya Kuika olarak iş yapan herhangi bir bağlı veya yan şirket.

"Parti", "Taraflar": Siz veya Kuika ayrı ayrı ("Parti") veya birlikte ("Partiler").

"Yaptırım Uygulanan Ülke", kendisi herhangi bir kapsamlı ticari veya ekonomik yaptırımın konusu veya hedefi olan bir ülke veya bölge anlamına gelir (şu anda Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye ve Ukrayna'nın Kırım bölgesi).

"Yaptırım Uygulanan Kişi", (i) ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi tarafından tutulan Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesinde veya ABD Maliye Bakanlığı tarafından tutulan herhangi bir İhracat Kontrolüyle İlgili belirlenmiş kişiler listesinde yer alan herhangi bir kişi anlamına gelir. Ticaret, ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin herhangi bir Üye Devleti veya Birleşik Krallık; (ii) Yaptırım Uygulanan bir Ülkede faaliyet göstermek, organize olmak veya ikamet etmek; (iii) Venezuela veya Yaptırım Uygulanan Bir Ülke hükümeti veya hükümeti adına veya adına hareket eden; veya (iv) bu tür bir veya daha fazla kişinin sahip olduğu veya kontrol ettiği

"Hizmet", "Hizmetler": Sprintr ve web sitelerimiz, İş Modelleyici, İş Sunucusu, Takım Sunucusu, Bulut Portalı, App Store, Marketplace, (mobil) Uygulamalar, İçerik ( Müşteri Verileri hariç, uygulamalar, diğer yazılımlar, Destek Portalı, Forum, İş Ortağı Portalı, (bulut) barındırma hizmetleri, hizmet olarak platform, belgeler ve kılavuzlar.

"Kullanım Koşulları": bu Kullanım Koşullarında atıfta bulunulan belgelerle birlikte bu Kullanım Koşulları.

"Siz", "Sizin", "Kullanıcı(lar)": Çalışanlarınız, temsilcileriniz, danışmanlarınız, yüklenicileriniz veya kullanmaya veya erişmeye yetkili temsilcileriniz dahil olmak üzere, Kuika ile bir Sözleşme imzalayan veya bir Kuika Hizmetini kullanan veya buna erişen herkes Kuika'nın Hizmeti veya tarafınızca (veya talebiniz üzerine Kuika tarafından) sağlanan kullanıcı kimlikleri ve şifreleri, herhangi bir ücret ödenmesi gerekmese veya kayıt gerekmese bile.

18. Sorular veya Ek Bilgiler Bu Kullanım Koşulları ile ilgili sorularınız varsa veya ek bilgi almak istiyorsanız, lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin:  https://tr.kuika.com/kurumsal/iletisime-gec

Kuika Low-code platformu ile verimlilik ve hız kazanın.

Ücretsiz sürüm aboneliği
Çalışmanıza devam edin
Denemek için kredi kartı gerekmez