Bilgi Güvenliği Politikası

Son Güncelleme: 01 Nisan 2024

Kuika olarak, kuruluşumuzun sürekli gelişimini ve stratejik hedeflerle uyumunu sağlamak, güvenilirliğimizi, imajımızı ve yasal uyumluluğumuzu korumak ve tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak amacıyla çalışmaktayız. Bu bağlamda; kurumsal bilişim sistemlerimizin minimum kesintiyle çalışmasını, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamayı, bu varlıklarla ilgili riskleri etkin bir şekilde yönetmeyi ve bilgi güvenliği tehditlerine karşı gerekli önlemleri almayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda;
* Bilginin yetkisiz açıklanmasının önlenmesi, yani bilgi güvenliğinin GİZLİLİK elementinin sağlanması,
* Bilginin yanlışlıkla veya yetkisiz bireyler tarafından bilinçli olarak değiştirilmesine veya silinmesine karşı korunması, yani bilgi güvenliğinin BÜTÜNLÜK elementinin sağlanması,
* Bilginin gerektiğinde yetkili kişiler tarafından erişilebilir hale getirilmesi, yani bilgi güvenliğinin KULLANILABİLİRLİK elementinin sağlanması, hedeflenmektedir.

Bilgi Güvenliği Politikası gereğince Kuika;
Bilgi güvenliğine ilişkin hedefleri, iş hedefleri ile uyumlu hale getirerek aynı zamanda iş stratejisinin bir parçası olmalarının sağlanmasını,
Başta müşteri bilgileri olmak üzere, tüm kritik şirket bilgilerinin ihtiyaçlara uygun ve yönetilebilir bir şekilde korunmasını,
Kuika, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçi ve iş ortaklarına ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik risklerinin farkında olunmasını ve yönetilmesini,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO/IEC 27001 standardı gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
Bilgi güvenliği yönetimi için gerekli kaynakların tahsis edilmesini ve ilgili rol ve sorumlulukların atanmasını,
Çalışanlarının, paydaşlarının ve iş ortaklarının bilgi güvenliği farkındalığının arttırılmasını,
Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
Bilgi güvenliği alt yapısının sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkan vermeyen bir sistem haline getirilmesi için özveri ile çalışılmasını taahhüt eder.

Kuika Low-code platformu ile verimlilik ve hız kazanın.

Ücretsiz sürüm aboneliği
Çalışmanıza devam edin
Denemek için kredi kartı gerekmez